March 30, 2024
อาชีพที่ ไม่มี เวลาว่าง

อาชีพที่ ไม่มี เวลาว่าง คนในครอบครัวต้องเข้าใจ ซึ่งมี 3 อาชีพด้วยกันดังนี้

นอกจากอาชีพที่เห็นในแต่ละวัน เข้างานเช้า เลิกงานตอนเย็น ทราบหรือไม่ บนโลกใบนี้ ยังมี อาชีพที่ ไม่มี เวลาว่าง อยู่เช่นกัน ซึ่งความหมายของการไม่มีเวลาว่าง จะเป็นในส่วนที่มีแค่เวลานอน ไม่สามารุออกไปเที่ยวได้ หรือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่มีนั้นเอง ซึ่งมี 3 อาชีพด้วยกัน ดังนี้

อาชีพที่ ไม่มี เวลาว่าง
  1. อาชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มของสุขภาพ หรือ สายสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล ฯลฯ ในสายงานนี้คนน้อยมาก การทำงานจึงทำมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน เว็บแนะนำอาชีพ
  2. อาชีพสายวิศวกร บางคนมักจะคิดว่าเห็นมายืนดูงานแล้วก็ไป จริง ๆ ก่อนที่จะลงมาหน้างานแต่ละครั้ง การทำงานแทบจะ 24 ชั่วโมง เพื่อให้สิ่งก่อสร้างออกมาดีที่สุด
  3. อาชีพสายรักษาความปลอดภัย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน พนักงาน รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นอาชีพที่ ไม่มี เวลาว่างมากนัก วันหยุดก็ทำงาน และบางคนทำงานมากถึง 12 ชั่วโมง

แต่การทำงานของแต่ละคนต่างกันมาก บางคนทำแต่งาน แต่กลับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยอมสละเงิน เพื่อเวลา จริง ๆ ก็สามารถทำได้ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน

แนะนำ 3 ทริค จัดเวลา กับ อาชีพที่ ไม่มี เวลาว่าง ใช้ได้ผลดีที่สุด

สำหรับบางคนที่ทำงานในกลุ่มที่คิดว่าไม่มีเวลาว่างเลย แต่ถ้าทำงานไปสักระยะหนึ่ง สามารถมองหาช่องทางในการแบ่งเวลาได้ อาจจะไม่เยอะเหมือนอาชีพอื่น แต่ก็สามารถทำได้ 3 ทริคง่าย ๆ ดังนี้

อาชีพที่ ไม่มี เวลาว่าง
  1. เข้าเวรแทนเพื่อน และสลับกันทำงาน ซึ่งเป็นวิธีที่เหล่าอาชีพที่ ไม่มี เวลาว่างนิยมใช้กัน เช่น ในวันที่ตนเองทำงานให้อีกคนลงงานแทน และตนเองออกไปหาความสุข เมื่อถึงวันทำงานของเพื่อนก็เข้าแทนได้นั้นเอง
  2. ยอมลางานขาดรายได้ เพื่อวันหยุดตนเอง บางอาชีพก็สามารถลาหยุดได้ แบบที่ไม่ต้องการขาดรายได้ แต่บางอาชีพก็ต้องยอมจ่ายเงินแทนนั้นเอง
  3. ทำงานตามปกติ ไม่ลง OT เพิ่มเติม ตามเวลาการทำงานปกตินั้น มักจะมากสุดที่ 12 ชั่วโมง หากไม่มีการลง OT เพิ่มเติม ก็มีเวลาว่างได้เช่นกัน

Related Posts

You may have missed