December 2, 2023
ลักษณะอาชีพ

ลักษณะอาชีพ แบบไหนที่จะไม่ถูกบั่นทอนด้วยหุ่นยนต์ในอนาคต

ยิ่งนานวันบทบาทสำคัญของหุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์ก็ชัดเจนขึ้น ลักษณะอาชีพ ที่เราคุ้นเคยหลายแขนงถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ หลายคนตกงานและไม่รู้จะต่อยอดไปทางไหน ด้วยไม่เคยคาดคิดและไม่เคยวางแผนเตรียมรับมือเอาไว้ล่วงหน้า อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้แปลกใหม่ แต่เราชะล่าใจกันเกินไป คิดว่าอีกนานกว่ามนุษย์บางส่วนจะสูญเสียอาชีพที่พวกเขาฝึกฝนมาหลายปี ครั้งนี้เราจึงจะลักษณะเฉพาะบางอย่างที่จะช่วยให้อาชีพนั้นอยู่รอด และไม่มีวันที่หุ่นยนต์จะมาแทนได้เลยมาฝากกัน

ลักษณะอาชีพ

ลักษณะอาชีพ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

          หุ่นยนต์และระบบ คอมพิวเตอร์ นั้นทำงานด้วยตรรกะ พวกมันทำตามโปรแกรมที่ตั้งค่าเอาไว้แล้ว มันจึงไม่สามารถทดแทน ลักษณะอาชีพ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ หรือไม่ก็ทดแทนได้แค่ระดับเบื้องต้นเท่านั้น จากที่จะมาแย่งงานมนุษย์ กลับเป็นเรื่องดีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนของคนทำงานด้านนี้ลงไปได้ อย่างเช่นงานง่ายๆ ที่อาศัยการทำซ้ำ ก็ผลักให้เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ไป เว็บแนะนำอาชีพ

ลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก

          ถ้าสังเกตให้ดีมีหลายคนไหวตัวทัน และผันตัวเองไปอยู่ในกลุ่มลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด อย่างเช่น อาชีพจิตแพทย์ อาชีพนักให้ความปรึกษาเรื่องความรัก อาชีพบำบัดความเจ็บปวดทางใจ เป็นต้น แน่นอนว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะให้คำปรึกษาแทนได้ แต่มันจะไม่ลึกซึ้งและไม่ให้ความสบายใจได้เท่ากับมนุษย์ ที่น่าสนใจคือคนจะยอมจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงผู้ให้บริการที่เป็นมนุษย์มากขึ้นด้วย

ลักษณะอาชีพ

ลักษณะอาชีพที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

          เมื่อรอบตัวเรารายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัย อีกด้านหนึ่งก็จะมีความโหยหาธรรมชาติมากขึ้น ลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติจึงเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้น เช่น นักจัดสวน นักตกแต่งพื้นที่ด้วยพันธุ์ไม้ ผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นพืช เป็นต้น แต่อาชีพในกลุ่มนี้จะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเลือกลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนแบบเดิมไม่ได้แล้ว เพราะนั่นจะเสียเวลาและอาจทำให้เราเสียลูกค้าคนสำคัญไป ยิ่งถ้าสามารถปรับรูปแบบให้บริการจนสะดวกสบายมากขึ้นได้ก็ยิ่งดี

Related Posts

You may have missed