March 29, 2024
Work From Home

Work From Home ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะอะไรไปดูกัน

ในช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ หลายบริษัทปรับเปลี่ยนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบการทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกกันติดหูว่า Work From Home นั่นเอง ในแต่ละบริษัทก็มีนโยบายการให้พนักงงานทำงานที่บ้านในระยะเวลาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริบท และปัจจัยต่าง ๆ มากมาย

หลายคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงในการทำงานแบบ WFH ส่วนใหญ่จะคิดว่าทำงานที่บ้านจะต้องสบายกว่าการไปทำงานที่สำนักงาน หรือออฟฟิศ อยู่บ้านยังไงก็ต้องสบายกว่าอยู่แล้ว แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่คิด กับสิ่งที่เป็นนั้นช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เว็บแนะนำอาชีพ

Work From Home

ปัญหาที่เกิดขึ้นของคนที่ต้องทำงานรูปแบบใหม่ Work From Home

ที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวย สำหรับคนที่ทำงานในบริษัท มีบ้างที่อาศัยอยู่แบบบ้านพักส่วนตัว แต่โดยสวนใหญ่จะอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมบ้าง หอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์บ้าง ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน ส่วนใหญ่พื้นที่ของที่พักจะไม่ได้กว้างขวางอะไร เพราะมีไว้สำหรับนอนพักผ่อนหลังจากเสร็จงาน กลับจากออฟฟิศ

แต่เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานแบบ Work From Home ก็จำต้องทำงานในห้องพักที่ใช้สำหรับการอยู่อาศัย ซึ่งมีความแคบ มีความเล็ก พื้นที่น้อย บางห้องพักไม่มีหน้าต่าง และไม่มีเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานเป็นกิจจะลักษณะ ทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนั่งทำงาน

Work From Home

ขาดสมาธิในการทำงาน สำหรับพนักงงานบางคนที่อาศัยอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่สำหรับบางคนนั้นมีปัญหาอย่างมากในการทำงาน ไม่มีสมาธิในการทำงาน เพราะในที่พักมีสมาชิกจำนวนมาก บางคนมีทั้งพ่อแม่ ลูกกวนร้องให้งอแง สามี ภรรยา พี่น้อง ที่เดินการให้ว่อนในบ้าน อีกทั้งยังมีการส่งเสียงของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้สมาธิในการทำงานลดลงอย่างแน่นอน

มีความเครียด สำหรับคนที่ทำงานที่บ้านในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ อาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความเครียด แต่สำหรับบางคนนั้นต้องทำงานWork From Homeติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน โดยไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะได้กลับไปทำงานในภาวะปกติเมื่อไร การทำงานอยู่บ้านนาน ๆ ย่อมทำให้มีความรู้สึกหงอยเหงา ไม่สนุกสนานเหมือนไปออฟฟิศ และนำไปสู่ความเครียดในที่สุด

You may have missed