December 2, 2023
นางพยาบาล

นางพยาบาล เป็นอาชีพที่ต้องเป็นคนมีความอดทนเก่งเป็นอย่างมาก

อาชีพ นางพยาบาล คือมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยและคอยดูแลผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยหมอ นางพยาบาล เป็นอาชีพที่ต้องเป็นคนมีความอดทนเก่ง เป็นอย่างมาก การเป็นนางพยาบาลในการสอบเข้าตามมหาวิทยาลัยค่อยข้างจะเรียนหนักและค่าใช้จ่ายในการเรียนค่อยข้างแพง แต่ถ้าคนไหนอยากทำทำงานเป็นนางพยาบาลแต่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเรียน แต่มีความขยันใฝ่รู้ก็เป็นนักเรียนทุนที่เรียนดีก็ได้ค่ะ เรียบจบมาแล้วรับเงินเดือนเยอะ อาชีพนางพยาบาลยังมีค่าเวรให้อีกค่ะ แต่อาชีพนี้ค่อนข้างจะไม่มีเวลาส่วนตัวให้ครอบครัวค่ะ เพราะต้องอาศัยการอยู่เวรเป็นหลักๆ  และมีสายงานแตกสายออกไป เช่นนางพยาบาลตำรวจ นางพยาบาลทหาร และในแผนกของโรงพยาบาลก็แยกออกมาเป็น การดูแลคนแก่ ห้องคลอด ห้องฉุกเฉิก แล้วแต่จะได้เลือกปฎบัติหน้าที่นั้นๆ

นางพยาบาล

คุณสมบัติที่อาชีพ นางพยาบาล ต้องมีดังนี้

 1. การจบหลักศูตรพยาบาลโดยตรง
 2. มีความอดทน
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 4. เป็นคนจิตใจดี  ใส่ใจดูแลผู้ป่วย
 5. รอบคอบในการตัดสินใจ
 6. ไม่รังเกลียดการดูแลผู้ป่วย
 7. มารยาทการพูดจากับผู้ป่วย
 8. มีความรับผิดชอบ
 9. ตรงต่อเวลา
 10. เสียสละ ต่ออาชีพ เว็บแนะนำอาชีพ
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ของอาชีพนางพยาบาลโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชน คลีนิคต่างๆ  อาชีพพยาบาลสามารถไปอยู่ที่ โรงพยาบาล ต่างประเทศได้ และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • โอกาสเติบโตในอาชีพสายงานนางพยาบาล หากได้ทำงานใน ส่วนของรัฐบาล รับราชการโอกาสเจริญเติบโตมีค่ะ มีการปรับยศปรับตำแหน่งตามเวลาและการสอบเลื่อนขั่นในแต่ละปี สายอาชีพนางพยาบาลของราชการจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประกอบอาชีพนางพยาบาลได้แล้ว ยังสามารถไปเปิดธุรกิจของคุณเองได้เสวยค่ะเช่น สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลคนชรา การเปิดธุรกิจนี้ ค่อยข้างได้ผลตอบรับที่ดีมากเลนค่ะ
 • อัตราการจ้างของเงินเดือน อาชีพนี้ สังกัดรัฐบาล อยู่ที่ประมาณ 10,600 บาทไม่รวมค่าตอบแทนอย่างอื่นและสวัสดิการ  หน่วยงานเอกชน เงินเดือนค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ  13,000 ไม่รวมค่าขึ้นเวร
นางพยาบาล

อาชีพนางพยาบาลเป็นอาชีพี่ต้องใช้ความอดทนสูงมาก และมีความเหนื่อยมากในการทำงานการขึ้นเวรใครสนใจอยากเดินตามสายอาชีพนี้ ก็ต้องศึกษาการใช้ชีวตประจำวันในอนาคตด้วยนะค่ะ บางคนอยากเป็นเพราะใจรักและอยากดูแลคนป่วย ก็แนะนำให้เป็นเลยค่ะ แต่หากใครใจไม่รักอาชีพนี้ต้องคิดดีๆ นะค่ะ เพราะค่าเรียนก็ค่อนข้างแพง และเรียนยากจริงๆ ต้องดูตามความเหมาะสมกับตัวเองด้วยนะค่ะ

You may have missed