October 3, 2023
อาชีพทหาร

อาชีพทหาร เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละพื่อประเทศชาติ เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ใครจะเป็นได้

อาชีพทหาร เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละพื่อประเทศชาติ เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ใครจะเป็นได้ ต้องมีการสอบเข้าในระดับการเป็นทหารแตกต่างกันไปตั้งแต่การเรียนนักเรียนจ่า และการเรียนนายร้อยแล้วแต่ความสามารถที่เลือกเดิน เป็นอาชีพที่มั่นคง และสวัสดิการดี มีทุนการศึกษาให้บุตร เงินบำเหน็จและเงินบำนาญ แต่การสอบเข้าโรงเรียนก็ค่อยข้างยากมีการสอบและทดสอบคุณสมบัติทางร่างกายอีกด้วย ทำให้มีการฝึกการเกณฑ์ทหารขึ้นในประเทศไทยและยังให้ชายชาติไทยได้ลองกับอาชีพนี้ด้วยค่ะ เป็นการฝึกฝนที่ผู้ชายทุกคนต้องได้ทำค่ะ ฝึกความยากลำบากในการเป็นทหาร แบ่งออกเป็นชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร การเรียนต่างกัน มี่ทั้งทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ  การทำงานและบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป

อาชีพทหาร

อาชีพทหารบกมีหน้าที่ทำงานของหน่วยทางภาครัฐ ทั้งงานด้านในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสารในหน่วยต่างๆ เช่นหน่วยแพทย์เป็นการ พยาบาล ในหน่วยของทหารเรือ และแยกการทำงานตามละสายงาน ที่เราเรียนจบมาแต่ละสาย ทั้งการทำงานตามจุดที่ทหารจัดไว้ให้ มีหน้าที่ดูแลภาคพื้นดินเป็นหลัก พาหนะที่ต้องดูแล เป็นของวัตถุที่อยู่บนพื้นดินทั้งหมด เว็บแนะนำอาชีพ

อาชีพทหาร เรือ มีหน้าที่ปฎบัติการประจำเรือรบต่างๆ ในการออกกจังหวัดและประจำในเรือที่ได้รับมอบหมาย

การทำงานจะทำที่ต่างจังหวัด หยุดพักเป็นรอบๆ ไป การปฎิบัติการจะเป็นการดูแลเรือรบ และการขับเรือรบ  มีหน้าที่ดูแลภาคน้ำเป็นหลักๆ และเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายของตามหน่วยงานเช่นกัน

อาชีพทหาร

อาชีพทหารอากาศ  มีหน้าที่ประจำอากาศและปฎิบัติประจำการอยู่บนเครื่องบิน โดยอยู่กับเครื่องบินเป็นหลัก และดูแลภาคท้องฟ้า ดูความสงบบนท้องฟ้า ไม่ให้เกิดการทำงานผิดพลาด เป็นหลักคือการทำงานอยู่กับเครื่องบินทั้งความเชี่ยวชาญและการขับเครื่องบิน เป็นต้น

การทำงานสายอาชีพทหารมีหลากหลายอย่างให้เลือกเดินทางเดินการทำงานต้องใช้ความอดทนในการฝึกเป็นอย่างมาตามหลักสูตรการเรียนของแต่ละภาควิชา ต้องเป็นคนมีทั้งไหวพริบความฉลาดในการฝึกปฎิบัติหน้าที่ แต่หากทำสำเร็จ มีอนาคตที่สดใสสบายกับอาชีพทหารเป็นอย่างมากค่ะ สามารถสอบเลื่อนยศได้ ในการสอบเพิ่มเพิ่มเงินเดือนและในสายการงานที่มีบทบาทรับผิดชอบมากขึ้น การปรับตำแหน่งทุกปีมีผลตอน ชีวิตหลังเกษียณ เพราะจะได้บำเหน็จบำนาญในการดำรงเลี้ยงชีพได้สบายกันเลยค่ะ