September 30, 2023
พี่เลี้ยงพนักงานใหม่

พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ หรือที่ปรึกษาให้ใครคนใดคนหนึ่งในการทำงาน

เมื่อคุณเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้ใครคนใดคนหนึ่ง ผลจากคำคำแนะนำของคุณอาจเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า และยังสามารถส่งผลในเชิงบวกเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าตัดสินใจจะเป็นพี่เลี้ยงที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น หรือจะเป็น พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ ที่ฝังเรื่องเชิงลบไว้กับผู้อื่น

เมื่อคุณได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

  1. เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่

เมื่อคุณได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้เป็น พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ สิ่งแรกที่ควรทำคือศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงานคนนั้น ดูว่าเขามีความถนัด มีความสนใจ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางฝ่ายทรัพยากรได้เปิดเผยภายในองค์กรเบื้องต้น ควรทำความเข้าใจถึงพนักงานใหม่ที่จะรับคำปรึกษาของคุณให้ดี

  • เมื่อได้พบหน้ากัน

การสร้างความประทับใจแรกระหว่างกันเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อพบหน้าครั้งแรกให้พูดคุยและถามถึงความคาดหวังในเส้นทางอาชีพ ลองชี้แจงถึงบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงของคุณว่าสามารถแนะนำเขาในด้านใดได้บ้าง รวมถึงชี้แจงความรับผิดชอบของแต่ละคน ความคาดหวังที่องค์กรมีต่อเขา รวมถึงทักษะที่ควรต้องมีในเส้นทางอาชีพนี้ จากนั้นควรจะสรุปกระบวนการที่คุณสองคนร่วมกัน ใช้สื่อสารกันเมื่อเกิดปัญหาในอนาคต กล่าวอย่างง่ายคือกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

  • ตั้งเป้าหมายร่วมกัน
พี่เลี้ยงพนักงานใหม่

เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกเส้นทาง คุณควรกำหนดกรอบให้ชัดเจนเพื่อป้องกันทั้งตัวเองและพนักงานก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกัน ลองร่างออกมาเป็นหัวข้อ เมื่อพนักงานใหม่และคุณสามารถบรรลุความสำเร็จในแต่ละจุดได้แล้ว เมื่อถึงเวลาประเมินคุณก็สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเป็นจริง ตรงไปตรงมาโดยไม่มีอารมณ์หรืออคติเจือปน

  • เคารพกันและกัน

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันควรแสดงความขอบคุณและเคารพกันและกันเสมอ ทั้งในบทบาทของ พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ ในความดูแล เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเป็นไปในเชิงบวกหรือไม่ อย่ากลัวที่จะแนะนำหรือติชม ฝึกฝนทักษะของคุณในฐานะผู้ฟังและผู้นำที่ดี

  • ระดมความคิดเสมอ

จำไว้ว่าแม้คุณจะมีประสบการณ์มากกว่า แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณควรแนะนำ ไม่ใช่สอนสั่ง หากพนักงานใหม่ทำในสิ่งที่คุณเห็นว่าอาจนำไปสู่ความผิดพลาด คุณสามารถเล่าถึงแนวคิดของคุณได้ว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น เพื่อที่จะรับฟังจากเขาว่าเขามีแผนการอย่างไรในงานของตนเอง ท้ายที่สุดแล้วเขาอาจมีข้อเท็จจริงบางประการซึ่งต่างจากที่คุณคิด และผลลัพธ์อาจไม่นำไปสู่ความล้มเหลว หรือหากล้มเหลวจริงก็ควรปรึกษาและเกื้อหนุนกัน จำไว้ว่าคุณคือทีมเดียวกัน ทุกอย่างในท้ายที่สุดคือการตัดสินใจของทีม ไม่ใช่เรื่องที่คนคนเดียวต้องแบกรับ

การเข้าใจบทบาทของพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับตัวคุณเองในฐานะพี่เลี้ยง และยังมีอิทธิพลต่อแนวคิดของพนักงานใหม่ เพราะคุณสามารถสร้างทัศนคติในอาชีพการงาน ความสัมพันธ์ ความคาดหวังที่เป็นจริงจับต้องได้ ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นแนวทางได้ว่าควรจะทำอย่างไรและได้ผลลัพธ์อย่างไรในสายอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอนาคต ติดตามเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ

ขอแนะนำอีกหนึ่งเว็บไซต์คุณภาพอย่าง ufabet1688 ไว้ให้ติดตามด้วยนะคะ