March 29, 2024
พี่เลี้ยงพนักงานใหม่

พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ เป็นเรื่องที่น่าท้าทายไม่น้อย เพียงแต่คุณต้องสามารถรับผิดชอบงาน

การทำหน้าที่เป็น พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ เป็นเรื่องที่น่าท้าทายไม่น้อย อย่างที่เรารู้กันดีว่าการเป็นคนเก่งนั้น ไม่เพียงแต่คุณต้องสามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้ดี แต่ควรต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยจึงจะสามารถพูดได้ว่าคุณเป็นคนเก่งรอบด้าน ทั้งความท้าทาย ความสัมพันธ์ ก็ล้วนส่งผลต่อการเป็น พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ ได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดผลดีต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมในอนาคต

พี่เลี้ยงพนักงานใหม่

การ “ให้คำปรึกษา” และ “การฝึกสอน” คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน

การให้คำปรึกษา: ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระยะยาว ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการเติบโต และการพัฒนาของตัวคุณเองในฐานะพี่เลี้ยง เป็นแหล่งข้อมูลความรู้และคอยสนับสนุนพนักงานใหม่ เช่น ชี้ให้พวกเขาเห็นว่าบทสนทนาเช่นนี้กับลูกค้ามีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้หรือไม่ แต่ไม่ใช่คนที่สังเกตเกี่ยวกับการกระทำที่เฉพาะเจาะจงหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานใหม่ คือ คุณไม่ควรบอกพนักงานใหม่ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไร ไม่ควรตัดสินนิสัยใจคอ นั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พี่เลี้ยงพนักงานใหม่

การฝึกสอน: จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลา โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างหรือขจัดพฤติกรรมเฉพาะที่ควรลดทอนลงไป เช่น คุณเป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนให้น้องนักศึกษาฝึกงาน ก็สามารถบอกเขาได้เลยตรงๆ ว่าพฤติกรรมอะไรที่ไม่ควรมีเพื่อเสริมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแก่พวกเขาในอนาคต

ทำไมจึงต้องมี พี่เลี้ยงพนักงานใหม่

สมมติว่ามีบุคคลที่มีความสามารถ มีตำแหน่งงานขาย และได้ผู้บริหารจัดการอาวุโสของฝ่ายขายมาเป็นที่ปรึกษาของเขา ผู้บริหารระดับสูงอาจแนะนำเขาในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อลดทอนเวลา และกำหนดกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในตำรา ต้องอาศัยผู้สอนที่มีประสบการณ์เท่านั้น

การมีพี่เลี้ยงคอยช่วยในที่ทำงาน จะท้าทายพนักงานใหม่และกระตุ้นให้เขาสามารถคิดผ่านประเด็นและแนวทางต่างๆ โดยถามคำถามที่ตอบยากและเกิดจากการใช้ประสบการณ์จริง  อีกทั้งความสัมพันธ์ในฐานะพี่เลี้ยงและพนักงานใหม่นี้ยังทำให้เกิดความแน่นแฟ้นในทีม

พนักงานใหม่หลายคนที่เคยมีพี่เลี้ยงในที่ทำงาน เชื่อว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตทางวิชาชีพของตนมาจากคำแนะนำของพี่เลี้ยงที่มีความสามารถ ส่งผลต่ออิทธิพลและมุมมองของพวกเขา ทำให้พวกเขาคิดต่าง เปิดโลกทัศน์ และเปิดใจให้กับมุมมองของโลกการทำงาน แต่ละคนพัฒนาตามจังหวะของตัวเอง อิทธิพลประเภทนี้หากมีผลในเชิงบวกจะยั่งยืนมาก ในชีวิตการทำงานหลายองค์กรตระหนักถึงพลังของการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และได้จัดตั้งโปรแกรมเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่เข้าถึงระบบพี่เลี้ยง เพราะจะสามารถ

-มองเห็นการเติบโตและพัฒนาการของพนักงานในระยะยาว

-ช่วยให้พนักงานเห็นจุดหมายปลายทางทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

-ให้กำลังใจและก่อให้เกิดแรงกระตุ้น

ติดตามเรื่องราวของอาชีพมากมายได้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ

ฝากติดตามอีกหนึ่งเว็บไซต์คุณภาพอย่าง ufabet1688 ไว้ด้วยนะคะ

You may have missed