August 11, 2022
การเลื่อนขั้น

การเลื่อนขั้น ด้วยการรู้ก่อนว่าเลื่อนขั้นแล้วได้อะไรนอกจากเงินเดือนขึ้น?

หลายคนอาจคิดว่าเราต้องเลื่อนขั้นให้ได้เพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น  ทั้งที่ความจริงแล้ว การเลื่อนขั้น ให้อะไรแก่ชีวิตคนทำงานมากกว่าที่คิดครับ  มาดูกันว่ามีอะไรบ้างในเว็บแนะนำอาชีพ

เลื่อนขั้นได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะ!

อัพเกรดตัวเอง

     การเลื่อนขั้น เหมือนเป็นการบังคับตัวเองกลายๆ ให้ต้องพัฒนา  ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  ไม่เช่นนั้นขั้นที่ได้รับก็จะเป็นเพียงตำแหน่ง  แต่ไม่มีบทบาทหรืออำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไร  ไม่แตกต่างจากคนเป็นลูกน้องเลย

เป็นที่พึ่ง

     เมื่อได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงๆ แล้วคุณก็สามารถดูแลผู้อื่นได้ดีขึ้น  จากที่เมื่อก่อนอาจดูแลได้ไม่เต็มที่นัก

มีกองหนุน

     คุณจะมีลูกน้องมากขึ้น  ซึ่งพวกเขาย่อมสนับสนุนคุณทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว  อย่างไม่อาจปฏิเสธได้…

การปฏิบัติที่แตกต่าง

     เมื่อเลื่อนขั้นก็หมายถึงการอยู่สูงกว่าเดิม  ผู้ร่วมงานย่อมปฏิบัติกับคุณในทางที่ดีขึ้น 

ได้เครดิต

     แม้จะเป็นหัวหน้าระดับล่างๆ แต่หากทำตัวดีมีคุณภาพ  ย่อมได้เครดิตหรือมีความน่าเชื่อถือจากผู้ร่วมงานต่างๆ ครับ

เปิดประสบการณ์

     คุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม  ซึ่งเมื่อก่อนอาจแค่ทำสิ่งต่างๆ ซ้ำเดิมตามหน้าที่เท่านั้น

การเลื่อนขั้น ทำให้ผู้ร่วมงานระดับต่างๆ เล็งเห็นคุณมากขึ้น

การเลื่อนขั้น

สร้างสรรค์สูง

     การเลื่อนขั้นทำให้คุณมีอำนาจในการตัดสินใจ  จึงมีส่วนในการทำงานที่สร้างสรรค์กว่าเดิม    ได้แสดงความคิดเห็น  ที่เมื่อก่อนอยากแสดงแค่ไหนแต่ก็ไม่มีโอกาส…

มุมมองใหม่

     การเลื่อนขั้นก็เหมือนการเดินสู่ที่สูง  ที่ยิ่งสูงการมองเห็นก็ยิ่งกว้างไกลขึ้น  ทำให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นหากยังอยู่ในจุดเดิม  สามารถนำมุมมองนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการงานครับ

ภาวะผู้นำ

     ขั้นที่มากขึ้นหมายถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  บังคับให้ต้องมีความเป็นผู้นำและละทิ้งความเป็นผู้ตามที่อาจคุ้นชิน  ซึ่งเป็นเรื่องในแง่บวกมากกว่าแง่ลบครับ

เพิ่มเลเวล

     เมื่อได้เลื่อนขั้นแล้วเราย่อมไขว่คว้าขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นธรรมดา  แต่อย่าลืมว่ายิ่งก้าวสูงเท่าไรก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สมกับสิ่งที่ได้รับ  ไม่ใช่พอใหญ่โตแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองไว้แค่นั้น

เราคือเจ้านายตัวเอง

     คุณอาจนำประสบการณ์  ความรู้  คอนเน็กชั่น  ที่ได้จากการเลื่อนขั้นไปสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง  เป็นเจ้านายตนเองแทนการเป็นเจ้านายผู้อื่น  หรือเป็นลูกน้องเจ้านายระดับสูงอีกทีหนึ่ง