September 30, 2023
Work From Home

notebook written work from home text with stationary

Work From Home การทำงานที่หน่วยงานเข้าใจ แต่คนในครอบครัวไม่เข้าใจ

หลังผ่านช่วงวิกฤตผ่านไป  ในหลายบริษัทเริ่มมีการทำงานแบบ  Work From Home มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืออาชีพอิสระ  ที่ต้องทำงานผ่านช่องทางใหม่นั่นก็คือ  ช่องทางออนไลน์  แน่นอนว่าในการทำงานแบบนี้มีความสะดวกตรงที่สามารถทำงานควบคู่กับงานประจำที่ทำงานตามปกติได้  แต่ก็มีข้อจำกัดอีกประการนั่นก็คือ 

ความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวต่อการทำงานแบบ  Work From Home  ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย  แต่ก็เกิดความขัดแย้งเช่นกัน ต้องบอกตรงๆ  ในสังคมไทยแม้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  แต่สังคมไทยก็ยังเป็นสังคมที่ยังเข้าถึงเทคโนโลยีในครัวเรือนมีไม่ถึง 60% ของพื้นที่ทั้งประเทศ  แต่ก็มีประชากรบางส่วนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี  จึงขาดความเข้าใจ  การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยดีเท่าที่ควร 

บางครัวเรือนยังพอรับมือได้บ้างเกี่ยวกับWork From Homeแต่บางครัวเรือนก็ยังไม่เข้าใจสักทีว่านี่อยู่ในช่วงเวลางาน  ต้องส่งงานผ่านช่องทางนั่นนี่ให้ทันกำหนด  และมีการประชุมผ่าน  Video Call  เพื่อวางแผนการพัฒนาภายในองค์การของตนตามวาระการประชุม  ซึ่งต้องมีวิธีการจัดการตนเองกับครอบครัวดังนี้ในเว็บแนะนำอาชีพ

Work From Home
  1. ควรแบ่งเวลาให้เป็น

หลายคนมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลา  บางคนมีปัญหาจากการโดนรบกวนในครอบครัว  ควร  List  เวลาการทำงานให้ชัดเจนว่าทำอะไรบ้าง  เช่น  ช่วงไหนต้องเข้าออฟฟิศ  ช่วงไหนต้องทำงานWork From Homeมีเวลาเคลียร์งานตั้งแต่ช่วงเช้า  07.00-12.00 น. ส่วนหลังจากนั้นเป็นการทำเรื่องส่วนตัวของตนเองและครอบครัว  ส่วนถ้ามีประชุมอะไร  ควรกำหนดโซนตนเอง  เตรียมงานก่อนประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง  ขอความสงบ  เสร็จประชุมแล้วค่อยว่ากันใหม่  หลังจากนั้นค่อยเป็นเรื่องส่วนรวมอีกที

  • ควรบอกกติกาคนในบ้านให้ชัดเจน

แน่นอนว่าหลายคนมีปัญหาเพราะคนในบ้านไม่เข้าใจ  ไม่ให้ความร่วมมือเลย  เอะอะหาว่าเรียกใช้ไม่ได้  ควรมีข้อแม้หรือข้อตกลงร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์นี้  ว่าจำเป็นต้องทำงานในช่วงที่กำหนด  อย่ารบกวนเลย  เสร็จงานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกเอง  ทั้งนี้เราต้องเร่งมือให้ถูกจังหวะ  ไม่ใช่มาเร่งมือตอนสุดท้ายที่ใกล้หมดเวลา

Work From Home
  • อย่าลืมห่วงสุขภาพตนเอง

บางครอบครัวอาจจะบ่นเรื่องการหักโหมแม้ว่าจะทำงานอยู่กับบ้านก็เถอะ  แต่การทำงานแบบ Work From Homeจะต้องสมดุลกับชีวิตส่วนตัวให้เป็น  โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ  ควรมีเวลาพักสายตาบ้าง  อย่าจดจ่อกับหน้าจอนานเกินไป  หรือควรยืดเส้นยืดสายเพื่อป้องกัน Office Syndrome อย่าลืมว่าโรคจากการทำงาน  Office Syndrome ไม่ใช่แค่จากออฟฟิศอย่างเดียว  คนที่ทำงานแบบWork From Homeก็เสี่ยงเช่นกัน  ฉะนั้นอย่าลืมยืดเส้นยืดสาย  พักไปทำกิจกรรมอื่นๆ บ้างก็ยังดี  จะได้ไม่ต้องอุดอู้กับงานมาก

แล้วนี่เองสามารถแก้ปัญหาจากความขัดแย้งภายในบ้านเนื่องจากการทำงานแบบWork From Homeได้แล้ว  ทั้งนี้เราต้องเปิดใจ  รับฟัง  ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรก็ตาม  รวมทั้งเรื่องนี้  การพบกันครึ่งทางย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุด  นอกจากการทำงานราบรื่นแล้วWork From Homeก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเช่นกัน