March 29, 2024
ความคิดสร้างสรรค์ creative

มาปลุก ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรังสรรค์งานอย่างมีคุณภาพกันเถอะ

ความคิดสร้างสรรค์ เอ้าใครเคยได้ยินคำพูดนี้บ้างยกมือขึ้น แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าเหล่าพนักงานออฟฟิตทุกคนต้องคุ้นเคยกับคำๆ นี้ไม่น้อย นั่นก็เพราะว่าการทำงานในยุคดิจิตัลนี้ หลายๆ ธุรกิจต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้าและบริการของตนเองเพื่อให้ดึงดูดลูกค้าได้ง่ายขึ้น ทีนี้แล้วเจ้าไอเดียใหม่ๆ นี่มันหาได้จากไหนล่ะ?

วิธีปลุก ความคิดสร้างสรรค์ ลองทำกันดู

ความคิดสร้างสรรค์ idea

          คำตอบก็คือมาจาก ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ที่ดี แปลกใหม่ และนำไปใช้ได้จริงยังไงกันล่ะ วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงแนวทางการปลุกความคิดสร้างสรรค์เพื่อสามารถนำไปต่อยอดจากงานเดิมของเรากันได้ไง

          ความคิดสร้างสรรค์เป็นปรากฏการณ์ที่บุคคลมีแนวคิดไอเดียในสิ่งใหม่ เช่น ผลผลิต การแก้ไขปัญหา นวัตกรรมหรืองานศิลปะ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าในการสร้างสรรค์สังคมหรือแวดวงที่สิ่งใหม่นั้นได้เกิดขึ้น โดยที่ความใหม่นั้นอาจเกิดได้จาก สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเคยมีอยู่แต่ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีมูลค่ายิ่งกว่าเดิม การปรับกระบวนการผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจนแนวคิดไอเดียในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์ innovation

          ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้จากการนำกระบวนการของความคิดมาใช้ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการศึกษา การฝึกอบรมหรือการระดมสมองหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) นั่นเอง ซึ่งหมายถึงความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดเดิม ตลอดจนการก่อเกิดไอเดียใหม่เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่กุญแจสำคัญของความคิดสร้างสรรค์คือ (1) เป็นความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน (2) ใช้การได้ และ (3) มีความเหมาะสม คำถามก็คือแล้วความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

  1. เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนกลับสู่ความเป็นจริง หรือง่ายๆ ก็คือความต้องการทำความฝันให้กลายเป็นความจริง
  2. เกิดจากการนำความรู้ที่มีต่อยอดจนเกิดเป็นสิ่งใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า ‘นวัตกรรม’ (Innovation)         นั่นเอง

แล้วทีนี้เราจะมาปลุกความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ยังไงกันบ้าง คำตอบคือการใช้เหตุผลหรือตรรกะข้อหนึ่งเชื่อมโยงไปสู่เหตุผลหรือตรรกะอีกข้อหนึ่ง นำมาร้อยเรียงเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้คำตอบในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้สิ่งที่สามารถนำมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คือแรงจูงใจโดยต้องใช้อย่างเป็นอิสระในการคิดและทำงาน ต่อมาจึงปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้ความตั้งใจจริงที่จะทำให้เกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่าใจความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ก็คือกระบวนการในการพัฒนาความคิดหรือไอเดียใหม่ที่เกิดจากความฝันหรือความตั้งใจอย่างยิ่งยวดนำมาพัฒนาให้กลายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นเอง

ฝากติดตามเว็บของเราได้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ และบทความที่น่าสนใจ

You may have missed