December 2, 2023
ความสุข happy 1

ความสุข จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยอะไรบ้างนะ

คนเราทุกคนปรารถนา ความสุข แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีความสุข อย่างที่เราปรารถนาไว้ พอนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน หน้าที่การงาน สุขภาพ ความล้มเหลว ความสำเร็จ แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราทั้งหมด 

ความสุข bhutan

ถ้าหากเรารู้สึกว่าตัวเรานั้นมีความสุข และไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็จะรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ว่าเราจะมีฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่ขนาดไหนหรือหน้าที่การงานที่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอแต่เรารู้จักการเก็บออมและใช้จ่าย ยังไงเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายพออยู่แล้ว และการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีมันก็ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่มีไปด้วย และนั่นก็เป็นบ่อเกิดของความสำเร็จ 

ความสุข happy 1

ถ้าหากรู้สึกว่าตัวเรานั้นมีความทุกข์ เรากำลังอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้ บางครั้งเราก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดีกว่าเรา น่าจะทำให้เรารู้สึกว่าฐานะของเราดูด้อยกว่าเขา หน้าที่การงานของเราก็ไม่ดีเท่าเขา อยากมีอะไรก็ไม่ได้มีเหมือนเขา จนทำให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นเราที่ล้มเหลวไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นเขา 

ความสุข happy 2

นอกจากความรู้สึกลึกๆที่มีต่อตัวเองแล้ว ความสุขยังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศเรานั้นพัฒนาไปได้ ตัวอย่างเช่นประเทศภูฏานที่เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก โดยผลชี้วัดนี้ได้มาจากการบริหารงานของข้าราชการ ถ้าข้าราชการให้บริการกับประชาชนดีมีระบบการทำงานที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของข้าราชการนั้นดีและการที่ชีวิตของพวกเขาดีนั้นส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อประเทศภูฏานมีระบบจัดการที่ดีขึ้นทางราชการการพัฒนาของประเทศนั้นก็จะมีประสิทธิภาพซึ่งมันก็ส่งผลต่อคนในประเทศที่จะมีความสุขซึ่งวัดได้จาก GDP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เติบโตขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมันก็ส่งผลต่อความสุขของคนในประเทศเช่นเดียวกัน

ถึงแม้ความสุขและความทุกข์จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของเราทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ตามแต่ก็อย่าลืมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราอยากมีความสุขเราก็แค่มีความสุข หรือถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์เราก็แค่ไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

ลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวอาชีพได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ

หรือบทความดีๆเกี่ยวกับอาชีพ

You may have missed