April 1, 2024
อาชีพ pic 1

อาชีพ ในประเทศไทย กับมุมมองในสังคม

อาชีพ ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน ในแต่ละอาชีพควรจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันด้วย แต่ในประเทศไทยเรานั้น มักจะแบ่งชนชั้นหรือให้ความสำคัญในแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะในแต่ละอาชีพ แต่ละหน้าที่ มีความสำคัญกันทั้งนั้น หลายต่อหลายครั้งเรามักถูกปลูกฝังให้เป็นอาชีพที่

อาชีพ pic 3

                ยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือทางประเทศไทยเรามักจะให้ลูกหลานเป็นแพทย์กันทั้งนั้น แต่หลายๆคนมักจะมองข้ามอาชีพที่น่ายกย่องและควรให้ความสำคัญมากๆ เช่น พนักงานเก็บขยะ หลายๆคนมักจะมองข้ามและไม่ให้เกียรติแก่พวกเขาเลย ซึ่งคุณลองคิดดูว่าถ้าหากทุกคนคิดว่าอาชีพนี้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ก็จะไม่มีใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้ ถ้าในประเทศนี้หรือในโลกนี้ไม่มีพนักงานเก็บขยะ ก็คงจะทำให้ขยะล้นเมืองล้นโลก ยิ่งถ้าคนไทยยังมีนิสัยที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหรือไม่ช่วยกันเก็บขยะกันอีก ก็คงไม่พ้นที่ขยะจะล้นเมือง หรืออาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่หลายคนมักจะเมินเฉยใส่ หรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแก่พวกเขา เพียงแค่เขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ลองนึกย้อนดูถ้าหากว่าสถานที่นั้นๆ ไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานอยู่ อันตรายหรือภัยต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การลักขโมย
การทำร้ายร่างกาย การข่มขู่ เป็นต้น จากที่เราเห็นว่าพนักงานรักษาความปอดภัยอาจจะแค่เปิดประตูให้เรา อำนวยความสะดวก โบกรถให้แก่เรา อย่างน้อยเราก็ควรที่จะขอบคุณและให้เกียรติแก่พวกเขาบ้าง หรือพนักงานทำความสะอาดในห้องน้ำ เป็นสิ่งที่เรามุกคนล้วนเคยเจอกับคนอาชีพนี้ บางคนอาจจะแสดงมารยาทที่ไม่ดีออกไปต่อพวกเขาบ้าง หรือสั่งให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆให้โดยใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมบ้าง เป็นต้น

อาชีพ pic 2

                อาชีพทุกอาชีพล้วนแต่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งนั้น เพียงแค่เราต้องปรับมุมมองของตนเองใหม่ มองเห็นถึงความสำคัญของทุกอาชีพ ให้เกียรติทุกคนทุกอาชีพ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีต่อพวกเขา

ฝากติดตามเว็บของเราได้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ และบทความที่น่าสนใจ

You may have missed