April 2, 2024
นักศึกษาจบใหม่ mnb 1

ประสบการณ์กับ นักศึกษาจบใหม่

นักศึกษาจบใหม่ ประกาศรับสมัครงานมักจะระบุถึงคุณสมบัติหรือความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งที่มักจะทำให้นักศึกษาจบใหม่รู้สึกลังเลหรือสับสน นั่นก็คือ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน ซึ่งต่อให้คุณสมบัติทุกประการในประกาศรับสมัครงานนั้นจะตรงตามคุณสมบัติของเราทุกประการ ยกเว้นประสบการณ์ทำงาน นักศึกษาจบใหม่ก็คงต้องคิดหนักว่าเราควรจะส่งใบสมัครงานในตำแหน่งนั้นหรือไม่ ส่งไปแล้วเราจะได้รับการพิจารณาหรือไม่

เมื่อบริษัทต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่สามารถนำสิ่งใดมานำเสนอประสบการณ์การทำงานได้บ้าง บทความนี้จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ทดแทนประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาจบใหม่กัน

นักศึกษาจบใหม่ mnb3
  1. การฝึกงาน ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีการให้นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เราได้ศึกษามา โดยเป็นการใช้ชีวิตนักศึกษาฝึกงาน ได้ทดลองทำงานที่เราสนใจ หรือทำให้เราได้นำความรู้ที่เราได้ศึกษามาใช้กับการทำงานจริงๆ
  2. สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานจริง ซึ่งระยะเวลาจะยาวนานกว่าการฝึกงาน และนักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพนักงานบริษัทคนหนึ่งเลย เป็นสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตการทำงานจริง ได้ลองนำความรู้ที่เรียนมาใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสหกิจศึกษาจะต้องมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรหรือบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ ทดลองและแก้ปัญหาได้
  3. การทำกิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถแสดงถึงความสามารถ ศักยภาพของตัวนักศึกษาจบใหม่ได้ดีอีกอย่างหนึ่ง เพราะการทำกิจกรรม เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงการเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา การจัดการ การประสานงาน หรือแม้กระทั่งการมีจิตสาธารณะ เพราะการเรียนรู้ไมได้มีเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังไม่อีกหลายสิ่งที่เราจะต้องลองและต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอีกด้วย
นักศึกษาจบใหม่ mnb 2

                การที่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ควรจะมีผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ที่ช่วยให้คำแนะนำในการหางาน สมัครงาน หรือการออกไปใช้ชีวิตในการทำงานจริงๆ เพื่อให้พวกเขาได้มีประสิทธิภาพในการออกมาพบกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสังคมในการทำงาน ไม่ว่าจะต้องเจอกับการเข้าสังคม การวางตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งหากทางบริษัทหรือองค์กรไม่ให้โอกาสพวกเขาได้ลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง พวกเขาก็คงไม่มีโอกาสในการแสดงศักยภาพออกมาได้

ลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวอาชีพได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ

หรือบทความดีๆเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพเสริม

You may have missed