September 30, 2023
ผู้ตามที่ดี poi 2

ผู้ตามที่ดี เป็นเช่นไร ถึงจะประสบณ์ ความสำเร็จ

ผู้ตามที่ดี ในการอยู่ในสังคมไม่ว่าจะสังคมของการทำงาน สังคมของการเรียน หรือสังคมในประเทศต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่จะมีทั้งผู้นำ และผู้ตาม โดยหลายๆครั้ง ผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับผู้นำมาก จนลืมไปว่าหากมีผู้นำก็จะต้องมีผู้ตาม หากมีแค่ผู้นำแต่ไม่มีผู้ตามก็ไร้ซึ่งประโยชน์ ซึ่งการเป็นผู้ตามที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานต่างๆได้ บทความนี้จะมาพูดถึงการเป็นผู้ตามที่ดี ดังนี้

ผู้ตามที่ดี จึงจะประสบณ์ ความสำเร็จ

ผู้ตามที่ดี poi 3
  1. เปิดใจยอมรับ หลายครั้งที่เรามักจะเห็นคนที่มีการต่อต้านหรือไม่รับฟังสิ่งใดๆจากผู้นำเลย เนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับถึงสถานะของตนเองว่าเป็นผู้ตาม โดยถ้าหากตัวของผู้ตามไม่สามารถยอมรับสถานะของตนเอง การขับเคลื่อนของภาระงานต่างๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่สามารถทำงานได้เลย
  2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เพียงแต่การเป็นผู้นำหรือผู้ตามแต่ทุกๆคนควรจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อหาสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดในหัวข้อนั้นๆ
  3. กระตือรือร้นอยู่เสมอ ผู้ตามที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะด้วยกำลังหรือความคิด การเป็นผู้ตามที่ดีจึงจะต้องขยัน กระตือรือร้น และสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
  4. ผูกพันกับทีม ในแต่ละวันที่ต้องมาทำงานหรือเรียน เรามักจะเจอเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆมาพอสมควร แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะมาทำงานหรือเรียนได้เลยก็คือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งใครหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอยากมาทำงานเพราะจะได้เจอเพื่อนๆ เพราะการทำงานที่มีเพื่อนที่ดี จะทำให้เราสนุกและไม่เครียดจนมากเกินไป อีกทั้งยังทำให้ทำงานได้ดีมากๆกับเพื่อน
  5. การเป็นผู้ตามที่นำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี ก่อนที่เราจะได้เป็นผู้นำที่ดีได้นั้น เราจะต้องเคยผ่านการเป็นผู้ตามมาก่อน ซึ่งการเป็นผู้ตามจะสอนทักษะและการเรียนรู้ต่างๆให้แก่ตัวเราเอง เมื่อเราเป็นผู้ตามที่ดี เราก็จะรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้นำเราสามารถบริหารผู้ตามอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพทั้งงานและเพื่อนร่วมงานก็จีความสุขกับการบริหาร
ผู้ตามที่ดี poi 1

ฝากติดตามเว็บของเราได้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ และบทความที่น่าสนใจ

ข่าวสารเพิ่มเติม แนะนำ How-to ทำงานที่บ้านให้เวิร์คกว่าเดิม สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพได้ทุกที่ไม่เพียงแค่โต๊ะทำงาน