September 26, 2023
ความรู้สึกผิด sw1

วิธีจัดการกับ ความรู้สึกผิด เมื่อปฏิเสธออกไป

ความรู้สึกผิด คนเรามักจะรู้สึกผิด ลำบากใจ หรืออึดอัดใจ เมื่อได้กล่าวคำปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ หรือคำชักชวนต่างๆของผู้อื่นออกไป ดังนั้น บทความนี้จึงนำวิธีการที่จะปฏิเสธผู้อื่นแล้วทำให้เราสบายใจได้มากขึ้น คือ

ความรู้สึกผิด เมื่อปฏิเสธออกไป

ความรู้สึกผิด sw2

ไม่ต้องรู้สึกผิดจนเกินไป การปฏิเสธผู้อื่น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดหรือไปทำร้ายใครเลย แต่การปฏิเสธเนื่องจากตัวเราไม่สะดวกหรือมีสิ่งอื่นที่จะต้องทำ

มีคนที่สามารถช่วยเหลือได้ดี การที่คุณปฏิเสธพวกเขาเหล่านั้น ในบางครั้งยังมีผู้อื่นที่มีเวลา สะดวกและสามารถช่วยเหลือเขาได้ดีกว่าคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจมอยู่กับความคิดที่รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา

เป็นการสอนให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การที่คุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอ จะเป็นการทำให้พวกเขาเคยตัวและชินกับการที่จะต้องมีคนคอยช่วยเหลือ ซับพอร์ตเขาตลอด จนบางครั้งก็เกิดผลเสียต่อตัวเขาเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมันจะทำให้เขาไม่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ไม่ลองลงมือแก้ไขมันด้วยตนเองก่อน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตในด้านการทำงานได้

คุณทำงานให้ผู้อื่นไม่สำเร็จ ถ้าหากคุณลำบากใจที่จะต้องปฏิเสธ จนทำให้คุณตกคำรับปากผู้อื่นไป แล้วคุณดันทำในสิ่งที่เขาร้องขอไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่ทันกำหนดเวลาที่จะต้องใช้งาน อาจจะเป็นตัวคุณเองที่จะต้องรู้สึกผิดและแย่มากกว่าที่คุณจะปฏิเสธพวกเขาไปตรงๆตั้งแต่แรก

อย่าปฏิเสธโดยทันที ไม่ว่าจะคำขอร้องหรือคำชักชวนต่างๆ คุณควรจะทำทีเพื่อตรวจสอบภาระงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ หรือวัน เวลาว่างก่อนจะปฏิเสธพวกเขาออกไป เพื่อทำให้พวกเขาเห็นถึงความประสงค์ที่อยากจะช่วย แต่ติดปัญหาที่ภาระงานต่างๆจึงไม่สามารถช่วยเหลือใดๆได้

ความรู้สึกผิด sw3

การปฏิเสธผู้อื่นไม่ได้เป็นสิ่งผิด แต่เราควรจะกำหนดให้มันพอดีและเหมาะสมกับตัวเราเอง ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะรู้สึกผิด รู้สึกแย่ ลำบากใจหรือความรู้สึกในทางลบต่างๆ เราสามารถที่จะมีวิธีจัดการได้ แค่อยู่ที่ตัวคุณจะเลือกและนำไปใช้ให้เหมาะสม

ลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวอาชีพได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ

หรือบทความดีๆเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพเสริม

ข้อมูลเพิ่มเติม ตอบโจทย์นักธุรกิจรุ่นใหม่ในการนำเสนองาน ด้วย Projector ฟังก์ชันสุดล้ำ!