September 29, 2023
สมัครงาน 3

ปัจจัยที่มีผลต่อการ สมัครงาน ได้งาน 100%

สมัครงาน 100% ในสมัครงาน ใช่ว่าจะสมัครได้ทุกตำแหน่ง หรือหากงานในบางตำแหน่ง คุณสมบัติเราตรงตามที่ทางบริษัทต้องการแต่อย่างน้อยในการตัดสินใจที่จะสมัครจะต้องมีปัจจัยเข้ามามีผลต่อการสมัครงานนั้นๆ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครงานมีหลายอย่างด้วยกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการ สมัครงาน เช่น

สมัครงาน 1
  1. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน หากเราสมัครและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานของทางบริษัท แล้วแต่เมื่อทำงานไปไม่นาน กลับต้องโดนเลิกจ้างเพราะบริษัทไม่สามารถจ้างต่อได้ ดังนั้นเราควรจะศึกษาประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทที่ต้องการสมัคร
  2. เงินเดือน เป็นอีกปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งเลย เพราะมนุษย์เราจะต้องกินต้องใช้จ่ายต่างๆนานา โดยผู้สมัครจะต้องคำนวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆว่าเหมาะสมกับเงินเดือนที่จะได้หรือเปล่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือมีไว้เพื่อเก็บออมมากแค่ไหน
  3. สถานที่ทำงาน ในบางคนสถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพราะหากสถานที่ทำงานอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัย ก็จะทำให้มีการเกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางเพิ่มมากขึ้น หรือในสถานที่ทำงานบางแห่ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจจะทำงานไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
  4. เพื่อนร่วมงาน ในองค์กรจะมีผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งเพื่อร่วมงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ หากเข้าไปทำงานแล้ว ไม่สามารถเช้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ในการทำงานแต่ละวันก็จะไม่มีความสุข น่าเบื่อ หรือไม่อยากตื่นแล้วลุกขึ้นมาทำงานเลย
  5. การเลื่อนตำแหน่ง การทำงานควรที่จะต้องมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่งความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การเลื่อนตำแหน่ง โดยความก้าวหน้านี้อาจจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น แต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองในอาชีพการงานมากยิ่งขึ้น
  6. สวัสดิการต่างๆ นอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้ว การทำงานในแต่ละบริษัท สวัสดิการก็มีผลต่อการสมัครงานเช่นกัน ซึ่งสวัสดิการในที่นี้ เช่น ประกันสุขภาพ เงินโบนัส กองทุน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
  7. ลักษณะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในบางบริษัท หน้าที่กับตำแหน่งอาจจะไม่สัมพันธ์กันหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นมากเกินกว่าระดับของตำแหน่งนั้นๆ
สมัครงาน 2

ลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวอาชีพได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ

หรือบทความดีๆเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพเสริม

ข้อมูลเพิ่มเติม เทคนิคการหาอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับเรา