October 3, 2023
วิธีนำเสนอ1

วิธีนำเสนอ อย่างไรให้ผู้ฟังโฟกัสที่เรา

วิธีนำเสนอ การนำเสนอเป็นการสิ่งที่ใครหลายๆคนวิตกกังวลและไม่มั่นใจ จนอาจจะทำให้การนำเสนอนั้นๆออกมาไม่ดีพอ ซึ่งการนำเสนอ เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนเคยผ่านมา ไม่ว่าจะต้องนำเสนอที่โรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือบางครั้งมาในรูปแบบการขายสินค้าก็ได้ โดยการนำเสนอนั้นสิ่งสำคัญมากๆก็คือผู้ฟัง การจะทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งบทความนี้จะมาบอกวิธีการทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจและสามารถทำให้ผู้ฟังโฟกัสเราอยู่ตลอดเวลาในการนำเสนอฃ

วิธีนำเสนอ อย่างไรให้ผู้ฟังโฟกัส

วิธีนำเสนอ1
  1. สื่อในการนำเสนอ ในปัจจุบันมีสื่อหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำ Slide Presentation, เอกสารสิ่งพิมพ์, โปสเตอร์ เป็นต้น โดยการเลือกควรจะพิจารณาจากข้อมูลที่ต้องนำเสนอ สภาพแวดล้อม สิ่งที่เอื้ออำนวย จำนวนผู้ฟัง เป็นต้น
  2. บุคลิกภาพ ผู้นำเสนอควรมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่หรือผู้คนที่จะต้องการนำเสนอ ผู้นำเสนอต้องมีการวางตัว มารยาททางสังคม การยิ้มแย้มแจ่มใส มีความมั่นใจ เพื่อจะดึงดูดผู้ฟังให้อยู่กับเราตลอด
  3. การเตรียมตัวก่อนจะนำเสนอ ในแต่ละครั้งควรจะมีการฝึกซ้อมก่อนเสมอ ซึ่งวิธีการฝึกซ้อมที่ดีอีหอย่างหนึ่งก็คือ การฝึกซ้อมหน้ากระจกหรือการฝึกซ้อมโดยมีผู้ฟัง โดยอาจจะให้คนรอบข้าง คนใกล้ตัวมาลองเป็นผู้ฟังดูก็ได้ การฝึกซ้อมก่อนถึงวันนำเสนอจริง จะช่วยลดความตื่นเต้น เพิ่มความมั่นใจให้เราได้
  4. มีทักษะในการโน้มน้าวใจ การนำเสนอถ้าหากมีการนำเสนอที่ไม่น่านใจ หรือใช้เวลานานเกินไป จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายได้ จนไม่ได้สนใจกับการนำเสนอ ดังนั้นผู้นำเสนอจึงต้องมีการโน้มน้าวใจที่น่าสนใจและลูกเล่นต่างๆที่สามารถดึงดูดความสนใจมาได้
  5. มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ก่อนที่จะนำเสนอ ผู้พูดนำเสนอควรที่จะมีการไปศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลมาก่อน และสามารถนำเสนอโดยใช้คำพูดที่ฟังง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ฟังได้ตั้งใจฟังเราตลอดเวลา และอีกทั้งหากผู้ฟังมีความสงสัยและได้ตั้งคำถามขึ้นมา เราจะสามารถตอบคำถามได้ดี เมื่อเราเตรียมตัวมาดีมากพอ
วิธีนำเสนอ 3

การนำเสนอที่ดีมักจะทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังและให้ความสนใจต่อสื่อของเราอยู่ตลอดเวลา โดยการนำเสนอทุกคนสามารถที่จะทำมันออกมาได้ดี แต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวและฝึกฝนอยู่เสมอ

ลองดูข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติมได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ และบทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติม 7 เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมั่นใจ ไม่ต้องกลัวตัวสั่นอีกต่อไป