March 29, 2024
นักวิทยาศาสตร์อาหาร

นักวิทยาศาสตร์อาหาร ทำงานอะไร ต้องเรียนอะไรถึงจะได้เป็น

นักวิทยาศาสตร์อาหาร อาหารเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญที่ผู้คนมีความต้องการอย่างสูงเพราะต้องรับประทานอาหารกันทุกวัน  แต่เนื่องจากอาหารสดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้นาน ดังนั้นจึงต้องมีการแปรรูปและถนอมอาหาร รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยก่อนที่จะส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นอาชีพ นักวิทยาศาสตร์อาหาร จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพไปยังผู้บริโภค

นักวิทยาศาสตร์อาหาร เรียนจบอะไรถึงจะได้เป็น

นักวิทยาศาสตร์อาหาร

หลายคนที่มีความสนใจอยากเป็น นักวิทยาศาสตร์อาหาร แต่ยังไม่แน่ใจว่าเรียนยากหรือไม่ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาแนะนำว่า food science เรียนอะไร เพื่อจะได้ช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกเรียน

หน้าที่สำคัญของการเป็น นักวิทยาศาสตร์อาหาร คือการพัฒนาและทำการศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีความเหมาะสมที่สุด ก่อนจะมาผ่านกระบวนการแปรรูปและบรรจุเพื่อเตรียมส่งออกถึงผู้ค้าและผู้บริโภคต่อไป  นอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงงานผลิต,ทำการวิจัยและพัฒนา ควบคุมขั้นตอนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปอย่างถูกตามหลัก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อวงการอาหาร

นักวิทยาศาสตร์อาหาร

การที่จะเป็น นักวิทยาศาสตร์อาหาร ได้นั้น นอกเหนือจากการมีใจรักและมีความสนใจที่จะทำงานในด้านนี้แล้ว ยังต้องเตรียมตัวสำหรับการเรียนรู้ความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งหากอยากรู้ว่า food science เรียนอะไร  สามารถดูได้จากรายละเอียดข้างล่างนี้

  1. ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อนำมาเป็นความรู้ในการศึกษาต่อยอดเฉพาะทางทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ที่จะช่วยให้วิเคราะห์และเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. เคมีและชีววิทยาทางด้านอาหาร  เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีของอาหารรวมถึงทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร
  3. การแปรรูปและการถนอมอาหาร
  4. การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร รวมถึงทางด้านการดูแลด้านความสะอาดโรงงานฐานการผลิต
นักวิทยาศาสตร์อาหาร

การทำงานเป็น นักวิทยาศาสตร์อาหาร นั้น จะต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังต้องมีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานด้านอาหารให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่

ฝากติดตาม สุดยอดอาชีพทำเงิน ได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือบทความดีๆ ได้ที่นี่

ข้อมูลอื่นๆเช่น อาหาร “มังสวิรัติ” อาจไม่ดีต่อสภาพภูมิอากาศเสมอไป

You may have missed