August 17, 2022
เรียนจบมีงานทำ

เรียนจบมีงานทำ แน่นอนกับ 3 สาขาการศึกษา ในอนาคตที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆ

เรียนจบมีงานทำ การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในปัจจุบันแต่ในเรื่องของการที่ได้ศึกษาในสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่รักก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้การที่เราได้เข้ามาศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 สาขาการศึกษาในอนาคตที่บอกเลยว่าน่าสนใจและน่าเรียนมาก  ๆ รับรองว่าจบไปมีงานทำแน่นอน สำหรับใครที่ไม่ทราบว่าจะเรียนอะไรดี นำไปเป็นทางเลือกในการตัดสินใจกันดูได้

เรียนจบมีงานทำ แน่นอนกับ 3 สาขาการศึกษาที่กำลังมีความต้องสูง

เรียนจบมีงานทำ

1.สาขากาศึกษาในอนาคตที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ สาขาวิชาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรอินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบในส่วนของระบบการรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และเป็นการตรวจสอบทดสอบต่าง ๆ เพื่อที่จะลดคามเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตี หรือว่าลดปัญหาภัยคุกคามในองค์กร ซึ่งดป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในปัจจุบันและอนาคต

เรียนจบมีงานทำ

2.สาขากาศึกษาในอนาคตที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ สาขาวิชาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูต่าง ๆ โดยที่ใช้เทคนิคเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมาก ๆ ในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้

เรียนจบมีงานทำ

3.สาขากาศึกษาในอนาคตที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ สาขาวิชาที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวกับการออกแบบเกมส์ต่าง ๆ สร้างสื่อให้น่าสนใจ พัฒนาในเรื่องของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเกม ซึ่งปัจจุบันในส่วนของเกมก็เป็นที่นิยมกันอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าไปถึงอนาคต

ทั้งหมดก็เป็นสาขาวิชาที่บอกเลยว่าดีและมีผลในอนาคตแน่นอน จบไปมีงานทำ ไม่ตกงาน มีงานรองรับ สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรลองเอาไปคิดทบทวนกันดูได้นะ

ลองดูข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติมได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ และบทความที่น่าสนใจ 4 อาชีพในอนาคต มีแนวโน้มที่จะปังและรุ่งมาก ข่าวสารอื่นๆเช่น ต้องรอด! หนทางจบปริญญาตรีแล้วมีงานทำ