October 3, 2023
อาชีพนักเขียน

อาชีพนักเขียน กับความมีวินัยที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

อาชีพนักเขียน เป็นอาชีพที่ถือกำเนิดมาอย่างเนินนานตั้งที่โลกใบนี้เริ่มมีการบันทึกตัวอักษร และการเริ่มรังสรรค์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยในยุคแรกของนักเขียนนั้น จะเริ่มต้นจากคนที่มีความรู้เท่านั้นจึงจะสามารถอ่านออกเขียนได้ และได้รับความไว้วางใจให้ทำการบันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญ จึงกล่าวได้ว่า ในสมัยโบราณ คนที่จะสามารถเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆได้คงต้องมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้น เพราะคนชนชั้นล่างคงไม่มีโอกาสแม้แท้จะได้เข้าไปเล่าเรียนวิชา แต่ทว่าในเมื่อกาลเวลาผ่านไปในทุกหนึ่งที่ทันสมัยขึ้นกว่าเก่า ก็เริ่มมีนักเขียน ที่ใช้เขียนเพื่อการสื่อสาร หรือที่เราเรียกกันว่านักเขียนข่าว แต่กว่าจะได้รับตำแหน่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เพราะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงเช่น จึงจะมีโอกาสได้ทำงานทางด้านนี้

               ในยุคปัจจุบัน ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างหนัก และส่งผลกระทบโดยตรงแก่มนุษย์ในเรื่องการสื่อสาร จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ฝันอยากจะเป็นนักเขียน เพราะเพียงแค่มีมือถือ หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์สักเครื่องหนึ่งก็สามารถเป็นนักเขียนได้แล้ว แต่ทว่า เมื่อการได้มาและได้เป็นนักเขียนนั้นมันง่าย จึงมีทั้งนักเขียนที่ดีและนักเขียนที่ไม่ดีปะปนกันไป เพราะการทำงานประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่นึกอยากจะเขียนอะไรลงไปก็สามารถเขียนได้ เพราะทุกตัวอักษรต้องผ่านกระบวนการคิดมาแล้วจึงเขียนออกมาในขั้นตอนสุดท้าย แต่ทว่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนักเขียนที่ดีได้ เพราะนักเขียนที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย

อาชีพนักเขียน กับความมีวินัย ที่คู่กัน

อาชีพนักเขียน

               1.ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบสำหรับนักเขียนนี้จะต้องมีติดตัวไปตลอดเวลา เพราะเราคือผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสาร ไม่ว่าสารใดที่เราส่งออกไป ย่อมส่งผลต่อความเชื่อของคนอ่าน และโดยเฉพาะนักเขียนฟรีเลนซ์ ยิ่งต้องคำนึงถึงส่วนนี้ให้มาก รวมถึงต้องไม่คัดลองงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเด็ดขาด

อาชีพนักเขียน

               2.รักษาเวลา เวลาคือเรื่องที่สำคัญที่สุด หากเราไม่สามารถรักษาเวลาที่จะส่งงานให้ทันตามกำหนดได้ นั่นย่อมส่งผลต่องานของเราในอนาคตอย่างแน่นอน

อาชีพนักเขียน

               3.รักษาคุณภาพ คุณภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ จริงอยู่ที่การเขียนย่อมต้องมีคำที่ผิดพลาดบ้าง แต่ก็ไม่ควรมีเยอะจนเกินไป รวมทั้งภาพรวมของบทความทั้งหมดต้องไม่วกไปวนมาให้คนอ่านงวยงง

               ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพนักเขียนเท่านั้นและยังมีลายละเอียดอีกมากมายแต่ต้องใช้ประสบการณ์เท่านั้นจึงจะสามารถทำความเข้าใจได้ หากท่านที่กำลังมีความฝันอยากเป็นนักเขียน ก็จงนำหลักที่นักเขียนพึงมีไปปรับใช้และพัฒนาตนสืบไป

>>>> รวบรวมอาชีพ และ แนะนำอาชีพ ที่น่าสนใจ

>>>> อาชีพ ขายลูกชิ้นปิ้ง น่าลงทุนหรือไม่ อาชีพลงทุนน้อย กำไรดีจริงหรือ

>>>> เขียนอย่างนักเขียนมืออาชีพ