March 30, 2024
เตรียมตัวตาย

เปิดอาชีพใหม่สุดแปลกที่ไม่คิดว่าจะมี โรงเรียนสอนก่อน เตรียมตัวตาย

เตรียมตัวตาย เมื่อโลกได้ก้าวผ่านยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วเป็นเวลานาน ก่อกำเนิดอาชีพใหม่มากมายที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประกอบเลี้ยงชีพ แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนมวลมนุษย์จากจุดเริ่มต้น กำลังมุ่งหน้าสู่จุดจบ ในยุคปัจจุบันโลกเราเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ ผู้คนเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้น อายุไขจึงเริ่มที่จะยาวนานขึ้น แต่ช่างสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้โลกต้องก้าวเข้าสู่โลกแห่งผู้สูงอายุ และเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นเส้นทางสุดท้ายของชีวิตก็คือความตาย หลังจากที่ชั่วทั้งชีวิตเคยผ่านหูผ่านตามาเป็นร้อยอาชีพ แต่อาชีพใหม่ที่คาดว่าจะขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวตาย

โรงเรียนสอนก่อน เตรียมตัวตาย อาชีพใหม่สุดแปลก

เตรียมตัวตาย

               ปัจจุบันเริ่มมีบางสถานที่ ที่สอนให้เราได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความตายอยู่บ้าง แต่ยังไม่แพร่หลายและไม่เป็นที่นิยม คนไทยในอดีตจึงมุ้งหน้าเข้าหาวัดในช่วงบั่นปลาย พระสงฆ์ก็มักจะสอนให้ปลง ซึ่งนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้สอนให้คนเตรียมพรอ้มกับความตามที่จะมาถึง แต่สิ่งที่คาดว่าเราจะได้เห็นกันเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปจนกลายเป็นอาชีพใหม่คือ โรงเรียนสอนการเตรียมตัวตาย ซึ่งหากมองให้แจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องที่เราจะเตรียมพร้อมสำหรับความตาย เพราะถึงอย่างไรสุดท้าย วันสุดท้ายของชีวิตก็ต้องมาเยือนเราทุกคนอยู่แล้ว

เตรียมตัวตาย

               อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิดแนวอาชีพใหม่แบบนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่การวาดฝันที่ไกลเกิดจริง และก็คงไม่ผิดหากเราจะเตรียมตัวรับมือเมื่อวันนั้นมาถึง หากแต่คนที่จะมาเป็นครูในสายอาชีพใหม่นี้ จะต้องผ่านการเรียนในสาขาใด หรืออีกหนึ่งความเป็นไปได้ในสาขาของนักจิตวิทยา ร่วมทำงานกันกับพระสงฆ์ การเรียนการสอนก็คงจะเป็นการทำใจให้สงบ สอนให้รู้จักปล่อยวาง และในวาระสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจ สิ่งในคือสิ่งที่เราควรจะนึกถึง ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง เราจะได้ทำใจยอมรับ และไม่รู้สึกทรมาน เพราะต้องฟื้นธรรมชาติกันต่อไป

เตรียมตัวตาย

>>>>เว็บแนะนำอาชีพ ที่น่าสนใจ

>>>>อาจารย์ใหญ่ ชีวิตหลังความตายในห้องเรียนแพทย์

You may have missed